Colofon

Initiatiefnemers    Frans van Gaal, Hans Kessens, Maarten Sterneberg en Yvonne Welings.
Symposium   Bart van Dongen, Heleen Moors, Roxane de Buijzers, Hans Kessens en voor  Huis73: Jane van de lest en Nadzja van der Knaap.
Magazine    Frans van Gaal (hoofdredactie), Yvonne Welings en Sander van Bavel, Titi van der Sijs en Adriaan Pot (eindredactie), Maarten Sterneberg (vormgeving en coördinatie) en de adverteerders Boekhandel Heinen, Humanistisch Verbond en Vrije Gedachte.
Website    Maarten Sterneberg en Frank van Geloven (techniek)
Sponsors    Stichting Nelissen-Smitfonds, Stichting Van der Lindenfonds, Stichting Tilmansfonds, Buissinesclub, Hermes, Stichting Huizinghe De Loet, Stichting Leyefonds,