Bosschenaar en historicus en Frans van Gaal ijvert al jaren voor erkenning van Jacob Moleschott en zijn nalatenschap.
In 2022, het jaar dat in elk geval Frans zelf herdenkt dat op 9 augustus 1822 Jacob Moleschott geboren werd, dient de SP op verzoek van Frans van Gaal een raadsvoorstel in voor het oprichten van een gedenkplek voor Moleschott. De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch reserveert daarvoor € 7.500. Om het resterende geld bij elkaar te krijgen (eveneens € 7.500) start het Initiatief Jacob Moleschott nu een actie.

Om meer bekendheid te geven aan het leven en werk van Jacob Moleschott besluit het initiatief een symposium te organiseren en een magazine uit te geven. Het achterliggende doel is om tevens geld voor een gedenkplek voor Moleschott in te zamelen.

Onderstaande fondsen zijn aangeschreven en bereid gevonden voor een donatie voor symposium en magazine.

Stichting Van der Lindenfonds
StichtingNelissen Smitfonds
Stichting Tilmanshof
Hermes, regionaal business netwerk
Stichting Huysinghe de Loet
Stichting Leyefonds

Adverteerders in het magazine zijn: Boekhandel Heinen, De Vrije Gedachte en Humanistisch Verbond