Pionier    Moleschott geldt in Europa als een absolute pionier op het gebied van crematie, een manier van omgaan met de doden die voor katholieken lange tijd verboden was.
Volgens zijn boek ‘Uber die Kreislauf des Lebens’ is het menselijk lichaam een deel van de kringloop der natuur en diende daarom na de dood tot nut van de levenden te worden aangewend.

De kerk    De rooms katholieke kerk verbood in 1886 crematie en verscherpte in 1892 de voorschriften ‘met excommunicatie’, uitzetting uit de geloofsgemeenschap. Moleschott zette echter door. En kwam zo ook tot adviezen voor de praktijk van leven, dood en begraven.
Pas in 1963 heeft de katholieke kerk de crematie van menselijke lichamen geaccepteerd.
Vandaag de dag kiest meer dan 60% van de Nederlanders voor crematie in plaats van begraven. Dat was wel eens anders.